IT ProLab OÜ является партнером по учебной карте Кассы по безработице

 

Название учебной программы
AutoCAD Baaskursus
 

Учебная группа
Arvutikasutus

Объем обучения
80 академических часов, из которых 60 академических часов контактное обучение и 20 академических часов самостоятельная работа.

Целевая группа
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Erinevates projekteerimisvaldkondades insenerid sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi. Grupi suurus kuni 10 õppijat.

Условия для начала обучения
Язык обучения - русский.
Требуются навыки работы с компьютером
 

Цель
Koolituse tulemusena tunneb osaleja ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Результаты обучения
По окончании обучения участник курса:

• oskab ACAD tarkvara põhilisi geomeetrilisi kujundeid joonisel kasutada.
• loeb keskmise raskusastmega joonist
• koostab ruumilisi mudeleid ja jooniseid kõiki võimalikke seadmeid kasutades.

Õppesisu
1. AutoCAD liidesega tutvumine.
2. Mõõdud, punktid, otsekaugus.
3. Joonte tüübid, mastaabid.
4. Täppisjoonestamine: objektide sidumine, järjestamine jt joonise juhtimine.
5. Suureformaadilise joonise jagamine mitmeks väikeses formaadis leheks.
6. Ehitusjooniste koostamine ja trükiks valmistamine.
7. Lehe ja mudeli ruumis töötamine.
8. Töö tekstiga, selle atribuudid.
9. Tabelid ja plokid.
10. Koordinaatide kolmemõõtmelised süsteemid. Vaateekraanid. Perspektiivvaated.
11. Rastergraafika vektoriseerimine.

Õppemeetodid
Контактное обучение (60 академических часов): Лекции, практические занятия, решение задач и упражнений
Самостоятельная работа (20 академических часов): Освоение внеклассной части материала, решение домашних задач по заданию преподавателя.
 
Учебные материалы

Учебные материалы on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt

Среда обучения
Язык обучения - русский.
Размер группы до 10 участников
Занятия проходят в классе. Учебный класс выбирается исходя из размеров группы.
Программное обеспечение: AutoCad LT 2020.
 

Оценка или условия для окончания
Обязательными условиями для окончания учебы являются участие не менее чем в 80% контактных (аудиторных) занятий и положительной оценки практических работ в рамках курса.
Методы оценки: Практические работы
Критерии оценивания: Õppija joonestab korrektse kujutise vastavalt etteantud juhistele.

Выдача документа по окончанию обучения
Сертификат выдается лицу, прошедшему обучение, с условием выполнения требований для завершения обучения и достигнутыми результатами обучения. Справка выдается, если обучающийся не достиг результатов обучения, но принимал участие в учебной работе. 

Описание квалификации, образовательного или рабочего опыта, обеспечивающее компетентность тренера
Высшее образование, опыт преподавания в сфере ИКТ